blgkimya.com
blgkimya.com

uygulamalar

"çevre"

Fumigant ve Gaz Analizleri

blgkimya.comDX4040
Endüstriyel hijyen – mevzuata uyumluluk testi için uçucu organik bileşiklerin Çalışma alanı Hava Kalitesi ölçümü
Hastaneler – Anestezik gazlar, sterilize edici gazlar, laboratuvar solventleri
Sızıntı tespiti – Uçucu organik karbonları, Freonlar, inorganik gazlar vd
Fumigantlar – deniz kargo konteynırlarındaki fumigant kalıntılarının tespiti
Atık gaz ölçümleri – arıtma tesislerinde Klorlu hidrokarbonların ve BTEX belirlenmesi
Sera gazı ölçümleri
İlk Müdahale ve HAZMAT ekipleri – Toksik Endüstriyel Kimyasalların ve Kimyasal Savaş Ajanlarının (CWA) belirlenmesi ve miktar tayinleri

DX4015
Toprak bilimi, ziraat ve jeofizik alanlarında toprakta eser gaz ölçümleri, örneğin gübreden sera gazı emisyonları (CO2, N2O, CH4), çiftlik hayvanları ve biyoenerji mısırları gibi.
Çalışma alanı ve endüstriyel hava kalitesi ölçümleri

CX4015
Mesleki hijyen, Kalite kontrol