Kasket İmpaktörler

Kasket impaktörler nasıl çalışır?