Fumigant ve Gaz Analizleri

DX4040

Endüstriyel hijyen – mevzuata uyumluluk testi için uçucu organik bileşiklerin Çalışma alanı Hava Kalitesi ölçümü

Hastaneler – Anestezik gazlar, sterilize edici gazlar, laboratuvar solventleri

Sızıntı tespiti – Uçucu organik karbonları, Freonlar, inorganik gazlar vd

Fumigantlar – deniz kargo konteynırlarındaki fumigant kalıntılarının tespiti

Atık gaz ölçümleri – arıtma tesislerinde Klorlu hidrokarbonların ve BTEX belirlenmesi

Sera gazı ölçümleri

İlk Müdahale ve HAZMAT ekipleri – Toksik Endüstriyel Kimyasalların ve Kimyasal Savaş Ajanlarının (CWA) belirlenmesi ve miktar tayinleri

DX4015

Toprak bilimi, ziraat ve jeofizik alanlarında toprakta eser gaz ölçümleri, örneğin gübreden sera gazı emisyonları (CO2, N2O, CH4), çiftlik hayvanları ve biyoenerji mısırları gibi.

Çalışma alanı ve endüstriyel hava kalitesi ölçümleri

CX4015

Mesleki hijyen, Kalite kontrol