Sahte İlaç Tespiti

Son yıllarda giderek artan sahte ilaç sorunu halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünya genelinde ilaçların yaklaşık %10’unun sahte ya da düşük standartta olduğunu, bu oranın gelişmekte olan bazı bölgelerde ise çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Thermo Scientific Truscan/Truscan RM, Raman Spektroskopisini kullanarak orijinal ürüne ait spektrumu ve tüm bileşenlerinin kompozisyonunu inceler. Orijinal formülden küçük bir sapma olduğunda spektrumda oluşacak değişiklikleri tespit eden cihaz, sahte ilaçların hızlı ve kesin bir şekilde tespit edilmesine olanak tanır.

Halk sağlığının korunmasına yardımcı olduğu gibi marka sahiplerinin haklarının korunmasına katkı sağlayan Thermo Scientific Truscan/Truscan RM halen ABD, Avrupa, Afrika ve Asya’daki düzenleyici kurumların yanı sıra en büyük 10 üretici firmanın 9’u tarafından da kullanılmaktadır.


Döküman için tıklayınız.