TOC Analizleri

ERA, ilaç ve çevre laboratuvarlarının güvenilir sonuçlarla performans artışı ve akreditasyonu için kalite kontrol ve karşılaştırma testi ihtiyaclarına 28 yıllık tecrübesi ile çözüm getirmektedir. Tüm dünyadaki yaygın kullanım ve elektronik data girişleri sayesinde pek çok laboratuvar ile kıyas yapma imkanı sağlanmakta olup sertifikalı referans materyallerin yüksek kalitedeki üretimi ERA’yı bir dünya markası yapmaktadır. 

Temsil Ettiğimiz Ürünleri:

Tüm Toplam Organik Karbon (TOC) cihazları için;
Sarf malzemeleri
Sertifikalı validasyon, kalibrasyon ve verifikasyon setleri, sistem uygunluk setleri, Sertifikalı referans standartlar, talebe göre özel üretim standartlar.
40 ml TOC Vialleri
Teflon silikon septalı 40 ml vial kapakları 

Çevre Laboratuvarları için;
Sertifikalı referans materyaller(CRM)
Karşılaştırma testleri (PT)