Mürekkep

TURBISCAN LAB ile mürekkepteki partikül boyut artışı (flokulasyon, koalesans), partikül göçü (sedimentasyon, kremalaşma) gibi instabilite hareketleri görsel tespite göre 20 kat daha hızlı saptanabilir. İnkjet mürekkeplerde pigmentin yeniden dağılabilme kabiliyeti hızlı ve objektif olarak belirlenebilir

HORUS ile mürekkebin kuruma aşamaları takip edilebilir. Sayıları dörde kadar çıkarılabilen ölçüm kafaları ile farklı numunelerin kuruma zamanları eşzamanlı olarak karşılaştırılabilir.