Petrokimya

TURBISCAN LAB instabilite hareketlerini insan gözüne kıyasla elli kata kadar daha hızlı tespit ederek güvenilir ve objektif sonuçlar vermektedir. Bu yolla ham petrolün ve ağır yakıtların stabilitesi ölçülebilmekte ve seyrelticilerin asfaltenlerin stabilitesine etkisi 30 dakikadan kısa sürede kontrol edilebilmektedir. De-emülsifikasyon için kullanılan katkıların verimliliği ve farklı katkı maddelerin etkileri objektif veriler ışığında karşılaştırılabilmektedir.

TURBISCAN HEAVY FUEL ile HFO (ağır yakıt) stabilitesinin ölçümü ASTM D7061-04 standartı ile uyumlu olarak yapılabilir. 15 dakika içerisinde numunenin stabil olup olmadığı cihaz tarafından belirlenir. Ayrıca karşılaştırma yapabilmek için “separability number” adında bir değer hesaplanır. Bu değer düştükçe stabilite artar.