Hakkında

Turbiscan CLASSIC 2, destabilizasyon mekanizmalarının hızlı bir şekilde tanımlanmasını ve izlenmesini sağlar (Kremleşme, sedimantasyon, flokülasyon, koalesans...).

Turbiscan CLASSIC 2, hammaddelerin ve nihai ürün formülasyonlarının geliştirilmesi ve rutin kontrolü için hem Ar-Ge hem de Kalite Kontrol laboratuarlarında kullanılabilir. Cihaz, stabilite evrimini görsel testlere göre 200 kat daha hızlı ve erken bir aşamada algılar. Çeşitli formülasyonlarda (emülsiyonlar, süspansiyonlar veya köpükler), herhangi bir numune hazırlama veya seyreltme olmaksızın yüksek konsantrasyonlarda bile çalışılabilir.​

Özellikler
  • Hızlı ve Güvenilir Stabilite Analizi

  • Kolay Uygulama

  • Seyreltme ve Mekanik Stres Olmadan Gözlem

  • Numuneleri kantitatif olarak karşılaştırma imkanı

  • Saydam ve Opak numunelerde çalışma olanağı

  • ISO/TR 13097 Uluslararası Standartlaşma Kuralları ile uyumlu