Hakkında

BLG Kimya Teknolojileri, Copley Scientific firmasının inhelasyon test sistemlerinin tek yetlili temsilciliğini yürütmektedir. Copley Scientific, EP ve USP gerekliliklerini sağlayan özel tasarımları sayesinde dünyanın bir numaralı inhelasyon test ekipmanları sağlayıcısı konumuna gelmiştir.

 

Tüm rutin Ar-Ge ve Kalite Kontrol inhelasyon test gerekliliklerini sağlayabilecek geniş çaplı ürünlerimizden bazıları :

- Ölçülü Doz Inhelasyon Sistemleri (Metered-Dose Inhalers MDIs or pMDIs)
-
Kuru Toz Inhelasyon Sistemleri (Dry Powder Inhalers DPIs)
-
Nebulizerler (Nebulisers)
-
Burun Spreyleri ve Aerosoller (Nasal Sprays and Aerosols)

Ürünler, yazılımlar ve servisler su kategorileri kapsamaktadır :

- Taşınan Doz Tekdüzeliği (Delivered Dose Uniformity)
- Tüm İçerik Üzerinde Taşınan Doz Tekdüzeliği (Delivered Dose Uniformity over Entire Contents)
- Cascade
impaksiyon ile Aerodinamik Parçacık Boyutlandırma (Aerodynamic Particle Sizing by Cascade Impaction)
-
Kritik (Sonic) Akış Kontrol ve Ölçme (Critical (Sonic) Flow Control and Measurement)
-
Sistem Uygunluğu Testi (System Suitability Testing)
- Veri Analizi (Data Analysis)
-
Emek-Tasarruf Ekipmanları (Labor-Saving Devices)
-
Kalibrasyon, Bakım ve Impactor Stage Mensurasyon Hizmetleri IQ / OQ Dokumantasyonu (Calibration, Maintenance and Impactor Stage Mensuration Services IQ/OQ Documentation)

Inhaler Test Broşürü için tıklayınız

Video